Individual Notes

Note for:   Olof Svensson,   1 MAY 1736 - 29 OCT 1803         Index

Christening:   
     Date:   2 MAY 1736
     Place:   Mockfjärd, Kopparberg, Sweden

Burial:   
     Date:   6 NOV 1803
     Place:   , Mockfjärd, Kopparberg, Sweden

Individual Note:
     ID number 182

BIRTH: Film# 206528 Mockfjärd C:1 1736 #13

CLERICAL_SURVEY: Film# 206505 Gagnef/Mockfjärd AI:1 1738-1757 p.430 Färmsnäs #7
CLERICAL_SURVEY: Film# 206505 Gagnef/Mockfjärd AI:3 1757-1775 p.244 Färmsnäs #7
CLERICAL_SURVEY: Film# 206506 Gagnef/Mockfjärd AI:5 1775-1784 p.miss Färmsnäs #7

MARRIAGE: Gagnef - E:2- 1763 #40
    Marriage note: He from Färmsnäs, She from Nolanholen.

DEATH: Mockfjärd F:3 1803 #25
    cause: Bröstsjuka
     1 son, 3 dau.Individual Notes

Note for:   Chierstin Pährsdotter,   24 DEC 1736 - OCT 1807         Index

Christening:   
     Date:   25 DEC 1736
     Place:   , Mockfjärd, Kopparberg, Sweden

Burial:   
     Date:   1 NOV 1807
     Place:   Mockfjärd, Kopparberg, Sweden

Individual Note:
     ID nummer: 183

BIRTH: Mockfjärd - C:1 1736 no 36
    Birth note: Fader:Pähr Danielsson . Moder:Karin Jonsdotter in Nolanbyn.
Note: The birthrecord says the family lived in Nolanbyn, but in CLERICAL_SURVEY:, they were in NorrMockfjärd Holen (or Nolanholen)

CLERICAL_SURVEY: (She is a child in these with parents - Per Danielsson and Karin Jonsdotter):
Film# 206505 -Gagnef/Mockfjärd AI:1 1738-1757 p.405 NorrMockfjärd Holen #1
        AI:3 1757-1775 p.200 Holn #1 (married 1763)

MARRIAGE: Gagnef - E:2- 1763 #40
    Marriage note: He from Färmsnäs, She from Nolanholen.

CLERICAL_SURVEY: (She is a wife in these):
Film# 206505 -Gagnef/Mockfjärd -AI:3 -sid 244 -Färmsnäs nr 7, 1757-75.
Film# 206506 -Gagnef/Mockfjärd -AI:5 -sid miss-Färmsnäs nr 7, 1775-84.
Film# 206506 -Gagnef/Mockfjärd -AI:5 -sid miss-Färmsnäs nr 7, 1785-91.

DEATH: Mockfjärd F:3 1807 #41
    notes: Actual death date not given.
     1 son, 3 dau.
     "Olof Svenssons Enka Kerstin Persdotter ifrån Färmsnäs. Född år 1738 ifrån Nolanholen. Gift år 1764 med Olof Svensson i Färmsnäs".Individual Notes

Note for:   Kerstin Olsdotter,   1 NOV 1764 - 4 JUL 1768         Index

Christening:   
     Date:   4 NOV 1764
     Place:   Mockfjärd, Kopparberg, Sweden

Burial:   
     Date:   10 JUL 1768
     Place:   , Mockfjärd, Kopparberg, Sweden

Individual Note:
     ID nummer: 183-1

BIRTH: Film# 206529 Mockfjärd C:2 1764 #32
    Note: father - Olof Swensson, mother - Kerstin Persdotter

CLERICAL_SURVEY:Film# 206505 -Gagnef/Mockfjärd -AI:3 -sid 244-Färmsnäs nr 7, 1757-75.
       
DEATH: Mockfjärd F:2 1768 #43
    Note: "she died last Monday"
     cause: KoppornaIndividual Notes

Note for:   Lars Larsson,   16 JAN 1792 - 18 OCT 1857         Index

Christening:   
     Date:   17 JAN 1792
     Place:   , Mockfjärd, Kopparberg, Sweden

Burial:   
     Date:   25 OCT 1857
     Place:   , Mockfjärd, Kopparberg, Sweden

Individual Note:
     ID number 307-1W-1W(2)-3 = 73-4H.

Fullständigt_namn:
     Lars Larsson.

Källa_Födelse:
     Mikrofilm FA101-Mockfjärd-C:3-1792 nr 1.

Födelseanteckningar:
     Far: Stot Lars Matsson. Mor: Marit eller Margtha Larsdotter.
     Modern heter Marit i fb.

Källa_Vigsel:
     Mikrofilm FA115-Gagnef-E:3A-1823 nr 13.

Källa_Död:
     Mikrofilm FA102-Mockfjärd-F:4-1857 nr 36.

Dödboksanteckningar:
     3 barn, 1 s, 1 d lefver.

Källa_Husförhörslängder/Församlingsböcker:
     Mikrofilm FA100-Mockfjärd-AI:1- sid 9-Heden nr 11, 1820-29.
     Mikrofilm FA100-Mockfjärd-AI:1- sid 43-Högsveden nr 6, 1820-29.
     Mikrofilm FA100-Mockfjärd-AI:2B-sid 37-Högsveden nr 6, 1829-39.
     Mikrofilm FA100-Mockfjärd-AI:3- sid 205-Högsveden nr 10, 1840-51.
     Mikrofilm FA101-Mockfjärd-AI:4- sid 240-Högsveden nr 9, 1852-63.

Anteckningar: